BusinessInvestitii

Top 10 riscuri şi oportunităţi pentru companiile de energie şi utilităţi în 2013

Numai prin transformarea modelului tradiţional de business, ce devine tot mai învechit, şi printr-o nouă abordare, companiile de energie şi utilităţi îşi pot asigura reuşita în viitor, se arată în noul raport lansat de Ernst & Young: Business Pulse: Exploring the dual perspectives of the top 10 risks and opportunities in 2013. 

 Top 10 riscuri

1. Conformitate şi reglementări

2. Volatilitatea preţurilor la materii prime şi combustibili

3. Intervenţii politice în pieţele de energie şi utilităţi

4. Incertitudini la nivelul politicilor climatice şi de stabilire a preţurilor certificatelor verzi

5. Volatilitatea costurilor şi accesului la capital

6. Implementări de proiecte de anvergură

7. Cereri-şoc de energie pe termen scurt

8. Bătălia pentru talente

9. Îmbătrânirea reţelei şi a infrastructurii

10. Gestionarea planificării şi a acceptării publice

Top 10 oportunităţi:

1. Creşterea puternică a cererii în pieţele emergente

2. Achiziţii sau alianţe pentru dobândirea de noi capabilităţi

3. Creşterea pieţelor de energie şi de servicii auxiliare

4. Consolidarea relaţiilor cu organismele externe de reglementare şi conformitate

5. Îmbunătăţirea percepţiei publice

6. Focus pe programe de relaţii cu investitorii şi de comunicare

7. Integrarea resurselor de energie distribuită

8. Dezvoltarea capacităţilor de producţie şi a infrastructurii de distribuţie în pieţele emergente

9. Intensificarea inovaţiei în pieţele emergente

10. Creşterea eficienţei lanţului de aprovizionare a capacităţilor eoliene

În comparaţie cu ultimul raport din 2011, riscurile privind costul şi accesul la capital s-au diminuat iar reglementările şi obligaţiile de conformitate au devenit acum cele mai importante preocupări ale industriei. Executivii intervievaţi au declarat că cel mai înalt grad de risc este reprezentat de schimbarea rapidă a criteriilor din domeniul reglementării şi conformităţii, importanţa acestora fiind estimată în creştere.

În raportul din acest an, se remarcă o schimbare de abordare. Conformitatea şi reglementările ocupă primul loc pe lista de riscuri, avansând de pe poziţia secundă pe care s-au clasat în 2011. În timp ce guvernele şi organismele de reglementare continuă să fie preocupate de eficienţa energetică şi de generearea unei cantităţi scăzute de carbon, consumatorii devin tot mai sensibili la preţ, generându-se, astfel, un conflict de interese între stakeholder-ii companiilor din domeniul energiei şi utilităţilor.

Consumatorul se află la mijloc în cadrul acestor relaţii complexe dintre companiile de utilităţi, organismele de reglementare şi cei care definesc politicile energetice. Pe fondul estimărilor de creştere a preţului electricităţii, vor avea de câştigat doar acele companii de utilităţi care vor şti să exploateze la maximum tehnologiile inteligente pentru a-şi ajusta modalităţile de interacţiune cu consumatorii lor şi pentru a folosi în avantajul lor oportunităţile de a schimba percepţia publică asupra industriei.

Evoluţia modelului de afaceri: lupta pentru inovaţie

Pe măsură ce sectorul utilităţilor se transformă, trebuie să se modifice şi modelul de afaceri tradiţional, de la modul de distribuţie, la cel de contorizare şi de facturare. Noul model trebuie să fie capabil să se adapteze cerinţelor, mereu în schimbare, venind din partea stakeholder-ilor. Chiar dacă natura acestor transformări variază de la o piaţă la alta, există o schimbare clară şi general valabilă, şi anume transformarea dintr-un furnizor concentrat exclusiv pe vânzarea de energie către consumatori, într-unul care vinde eficienţă energetică sau furnizează servicii la domiciliu.

Noi jucători îşi vor face intrarea în pieţele deja competitive de distribuţie. Prin urmare, jucătorii existenţi din domeniul utilităţilor trebuie să-şi regândească modelul de business dacă vor să-şi protejeze viitoarele venituri. În pieţele mature, unde cererea stagnează sau chiar scade, oportunităţile de dezvoltare constau acum în folosirea tehnologiilor inteligente sau propunerea de noi soluţii de distribuţie. Acestea vor genera fluxuri suplimentare de venituri, iar dezvoltarea de noi capabilităţi, în intern sau prin achiziţii, în domenii precum analizele de date, vor duce la generarea de noi soluţii pentru clienţi care vor consolida îmbunătăţirile operaţionale”.

Andrea Paliani, liderul Ernst & Young’s Global Power & Utilities Advisory

Provocări operaţionale: proiecte la scară mare, cu riscuri mari

Securizarea investiţiei şi implementarea unor proiecte de anvergură, care implică investiţii mari de capital, vor reprezenta o provocare-cheie pentru companiile de utilităţi, deoarece investiţiile necesare pentru infrastructura de care acestea au nevoie sunt fără precedent. Pentru a reuşi să implementeze astfel de proiecte în condiţii de siguranţă, la timp şi în limitele bugetului alocat, companiile vor intra într-o competiţie acerbă pentru resurse şi talente. În paralel, companiile de energie şi utilităţi trebuie să asigure un management adecvat al infrastructurii lor învechite şi al riscurilor ce decurg de aici pentru activele conexe.

Intervenţiile politicului prin modificări ale politicilor energetice reprezintă, de asemenea, un risc important, având în vedere impactul pe care acestea îl pot avea asupra zonei operaţionale, chiar şi în pieţele considerate până acum stabile şi transparente. Se estimează că intervenţia politicului în operaţiunile companiilor de utilităţi se va intensifica, pe măsură ce politicile energetice evoluează. Prin urmare, devine tot mai important pentru companiile de utilităţi să se angajeze atât în educarea consumatorului cu privire la impactul generat de schimbările de politici energetice, cât şi în construirea încrederii.

Integrarea resurselor de energie distribuită şi îmbunătăţirea lanţului de aprovizionare pe segmentul energiei eoliene, de pe uscat sau de pe mare, reprezintă reale oportunităţi prin care companiile de utilităţi să reducă riscurile generate de toate aceste provocări operaţionale.

Volatilitatea economică: noua normalitate

În contextul în care declinul financiar global continuă, riscul asociat volatilităţii economice, chiar dacă e important, este tot mai mult asumat de jucătorii din segmentul de utilităţi. Executivii din companiile de energie şi utilităţi plasează pe a doua poziţie riscurile privind volatilitatea preţurilor la materii prime, cum ar fi recentele fluctuaţii de preţ ale gazului lichefiat şi accesul la aprovizionarea cu combustibili la preţuri competitive pe termen lung.

Consecinţele nefaste generate de nesiguranţa economică riscă să se regăsească în majorarea costurilor la utilităţi într-o perioadă în care cererile de investiţii cresc şi sunt tot mai semnificative. Chiar şi în acest context, acele companii care investesc în afara ţărilor lor de origine, în zone geografice cu rată mare de creştere, cum ar fi China şi America Latină, ar putea contracara parţial consecinţele unor astfel de riscuri.

Andrea Paliani comentează: “Utilităţile publice necesită investiţii semnificative de capital şi un orizont de planificare pe termen lung, aşadar, incertitudinile privind politicile energetice şi climatice, evoluţia reglementărilor şi a pieţelor de materii prime cresc expunerea şi costurile oricărui plan de investiţii. Chiar şi în acest context, creşterea cererii de energie din pieţele emergente reprezintă o oportunitate atât pentru companiile locale de energie şi utilităţi, cât şi pentru cele internaţionale”.

Vor supravieţui cei cu resurse şi cei rezistenţi

Privind în perspectivă la cum ar putea arăta viitorul companiilor de energie şi utilităţi, Andrea Paliani conchide: “A prospera într-un mediu volatil nu este deloc uşor, iar companiile care ajung să o facă au câteva caracteristici în comun. Privesc atent în jurul lor şi se concentrează pe ce se întâmplă în piaţă, răspund inteligent – şi rapid – la schimbare, înţeleg ce determină costurile şi valoarea şi menţin relaţii strânse cu stakeholder-ii lor. Cu toate că domeniul utilităţilor se va confrunta cu erodarea valorii în anumite domenii, trebuie recunoscut faptul că atât riscurile cât şi oportunităţile sunt esenţiale pentru succesele viitoare”.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button